DIVANYOLU ÇORLULU ALIPASA SIBYAN MEKTEBI

Çorlulu Ali Paşa Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Çemberlitaş Divanyolu Caddesine cepheli olatak 1709 tarihinde Sadrazam Çorlulu Ali Paşa tarafından inşa edilmiş külliyenin bir yapısıdır. Sultan II. Mustafa (1695–1703) ve Sultan III. Ahmet (1703–1730) döneminde sadrazamlık yapmış olan Çorlulu Ali Paşa tarafından almaşık türde inşa edilmiştir. Kesme taş ve tuğladan kare planlı olan sıbyan mektebinin üzeri tonozla örtülüdür. Her kenarda alt ve üstte dikdörtgen söveli ikişer pencere ile aydınlatılmıştır. İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü tarafından restore edilmiş olup, günümüzde iyi durumdadır.