DIVANYOLU HAZIRESI HALIM PASA MEZARI

Mehmet Halim Paşa Mezar Taşı;  İstanbul Suriçi Divanyolu’nda bulunan Sultan II. Mahmut Türbesi bahçesinde bulunan hazirede bulunmaktadır. Orta kısımda süslü parmaklıklarla çevrilidir. Osmanlı tarihinde isyan ile farklı bir yere sahip Kavalalı Mehmet Paşa’nın oğlu olan Mehmet Abdülhalim Paşa Kahirede doğmuştur. Bestekar ve musikişinas olan Paşa, Sultan Abdülaziz’in tahtan indirilmesinde rol oynamış ve Sultan V. Murat’ın cülüsünü desteklemiştir. Mehmet Abdülhalim Paşa’nın çocuklarından Sait Halim Paşa Sadrazamlık yapmıştır. Diğer oğlu Abbas Halim Paşa’dır. Paşa 1894 yılında vefat etmiş olup Divanyolu Haziresine gömülmüştür.

Sekiz sütunlu ve ağır işlemeli, gayet iri bir lahdin üstünde saçak gibi bir korniş, onun da üstünde İtalyan usulünde mermer parmaklıklarla çevrili, teras gibi bir alan yer almaktadır. Bu sahanlığın ortasında, kare bir yapının üstünde dilimli bir orientalist kubbe, kubbenin üstünde çelenklerle çevrili bir vazo, vazonun tepesinde ise mermer küre yer almaktadır. Ortada kubbeye benzer kütlenin iki uçunda baş ve ayak taşı yer almaktadır. Alt tarafları yaprak ve üst tarafları girland süslü bu iki sütunun ayak taşı üzerinde başka bir süsleme elemanı yoktur. Baş taşının üzerinde Hamidi fes bulunmaktadır. Kitabe mermere hakkedilmiş olup, zemini ve kabartma harfleri mermer rengindedir. Celi sülüs hatla yazılan kitabe 1894 tarihlidir.