DIVANYOLU HAZIRESI LOFÇALI IBRAHIM MEZARI

Lofçalı İbrahim Derviş Paşa'nın (1822-1896) Mezar Taşı;  İstanbul Suriçi Divanyolu’nda bulunan Sultan II. Mahmut Türbesinin haziresindedir. Müşiranı kiramdan Lofçalı İbrahim Derviş Paşa'nın mezarı olduğu hakkında şu bilgiler yer alır. Mezar taşının üzerinde iki adet ay ve yıldız şekilleri yerleştirilmiştir. Osmanlı'nın son döneminde kabul edilen Türk bayrağının simgeleri idi. Derviş Paşa, ömrü hayatında Balkanlar, Anadolu ve Kafkasya'da nice muharebelerde bulunmuş, ay yıldızlı bayrağı vatanın aziz topraklarında dalgalandırmak için nice mücadeleler vermişti. Ama Derviş Paşa'nın Kadirli halkı için ayrı bir önemi vardı. Derviş Paşa'nın fırkai islahiye ordusu ile birlikte 1865 yılında Çukurova'ya ve Kadirli'ye geldiği, yayla vakti yörüklerin, Türkmenlerin çadırları yırtılarak, dağlara sığınmış damlarda vahşi hayat sürenlerin çatılarına ateş basılarak zorla da olsa ovaya yerleştirilmeleri ile Kadirli şehir merkezinin de kurulması sağlanmıştı. Kadirli'de 1600'lü yıllardan beri süren celali isyanları 1865 yılında önlenebilmiştir. İnsanlar yerleşik hayata geçerek tarım, ticaret ve ekonomik hayatta önemli gelişmeler sağlanmıştır. Kadirli'de yüzyıllar süren sosyal bunalım ve anarşi döneminden sonra zorunlu iskanı gerçekleştiren Derviş Paşa'nın en sevdiği şey herhalde kendisi ile birlikte ölüme koşan askerlerin taşıdığı ay yıldızlı sancak idi ki ölümünden sonra bile mezar taşına Türk bayrağının simgesi yerleştirilmişti.