FATIH HAZIRESI SAIT ÜNSI EFENDI

Sait Ünsi Efendi Mezar taşı Fatih Camii haziresinde bulunmaktadır. Vefat tarihi 1903 yılıdır. Mezar taşı üzerindeki kitabe çok estetik olmamasına rağmen kitabede bulunan ifade olarak çok önemlidir. Mezar baş ve ayak taşından oluşmaktadır. Baş taşı üzerinde sarık şeklinde bir serpuş bulunmaktadır. Ayak taşı ise vazodan çıkan çiçek motifleriyle süslüdür. 61 yaşında vefat eden Sait Ünsi Efendi’nin hac farizasının yerine getirmiş Meclisi Maarif azasından biri olduğu ve Azerbaycan’da bi yer olan Semahi Şirvan’da doğmuştur. Teferruatlı malümat için kütüphaneler başvurun ifadesi yer almaktadır. Taşın cinsinden kaynaklanan ve karıncalanma olarak bilinen tahribata maruz kalan taşın üzerindeki harfler siyah renkle boyanmıştır. Sekiz satır halinde ve celi talik hatla yazılan kitabe 1903 tarihlidir. Kitabenin son iki satırı Farsça olarak yazılmıştır.

Sıdk ve yakin yolunda Hazreti Peygamber’in dininin tutkunu

Gül fidanından bir gül, ismi Ünsi Sadettin