GALATA KAMONDO EVI

Camondo Evi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Galata Serdarı Ekrem sokakta 1861 yıllarında Neo klasik üslupta Avram Camondo tarafından yaptırılmıştır. Yapı dört katlı olup, zemin katında dükkanlar bulunmaktadır. Yapı simetrik bir plan şeması ile inşa edilmiştir. Giriş katındaki tüm dükkanlar kemerlidir. Yapı kagir bir yapıdır. Yapının ikinci ve üçüncü katlarında bulunan ahşap cumbalar binanın en enteresan detayıdır. Cumbaların alt kısmındaki baklava motifleri Osmanlı desenidir. Simetrik olarak üçüncü ve dördüncü katları birleştiren cumbalar ise yapı cephesine hareket getirmiştir. Yapının üstünde bir çekme kat bulunur. Bu yapıda bir dönem Abidin Dino, Arif Dino, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sait Faik, Yaşar Kemal, Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Anday gibi pek çok ünlü isim kiracı olarak yaşadı. Günümüzde bu yapı konut olarak kullanılmaktadır.

İspanya’dan göç ettikten sonra birkaç yüzyıl Venedik’te yaşamış olan Camondo ailesi daha sonra İstanbul’a göçmüştür. Aile aslen İspanyol-Portekiz kökenli bir Yahudi ailesidir. İzak Camondo ve Avram Camondo kardeşler 1802 yılında kurdukları Camondo ve Şürekası bankası Osmanlı’da gayrimenkul alma izni olan ilk kurumdur. Osmanlıda dev bir emlak imparatorluğu kurmuşlardır. Kırım Savaşı’nda Osmanlı devletini finanse ederek, devletin silah almasını sağlamışlardır. 1932 yılında İzak Camondo’nun vebadan ölmesi ile tüm işler Avram Camondo’ya kalmıştır. Kurdukları yabancı bağlantılarla Baron Hirsch ve Avrupalı önemli isimlerin İstanbul bankeri olurlar. Sadrazam Mustafa Reşit Paşa ile kurdukları ilişkilerden dolayı devlete birçok defalar borç vermişlerdir. Dersaadet Tramvay şirketinin de ortakları arasında yer alan Camondolar, İstanbul’da ilk belediyenin oluşumunda rol aldı. Aile, daha sonra 1872 yılında Paris’e yerleştiler. 1873 yılında Paris’te ölen Avram Camondo İstanbul Hasköy’e gömülmüştür. Paris’te bugünkü TEB bankasının sahibi ola Fransız Bankasını kuran aile Kültür ve Sanat için büyük yatırımlar yapmışlardır. II. Dünya Savaşı sonunda aile Almanya’daki toplama kamplarında yok olmuştur.