GALATA HELBIG APARTMANI

Helbig Apartmanı veya Doğan Apartmanı;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Galata Serdarı Ekrem caddesi üzerinde 1840 tarihlerinde İstanbul’un ilk apartmanı inşa edilmiştir. İstanbul’da ilk apartmanların Pera’da 1840 tarihlerinde yapıldığı biliniyor. Galata ve çevresindeki yapı etkinlikleri ise 1858 ‘de ilk Belediye’nin kurulmasıyla hız kazanmıştır. 1864 sonlarındaysa Prusya elçiliği için Galata kulesi yakınlarında teraslar üzerinde yer alan geleneksel bir konak satın alınır. 1872‘de bu konak yıktırılarak yerine daha görkemli bir Elçilik yaptırılması kararlaştırılırsa da sonradan yeni elçi projeyi Ayazpaşa’da başka bir arsada uygulattırır. Galata‘da ki arsa uzun yıllar boş kaldıktan sonra, burada Belçika’lı bir banker ailesi Helbig’ler 1894′de görkemli bir apartman yaptırırlar. Bu yapı döneminin seçkinleri olan yabancılar, Levantenler, Yahudi ve Rumlar için kiralık konut olarak tasarlanmıştır. Toplam 45 dairenin yer aldığı yapıya Yazıcı veya günümüzdeki ismi ile Serdar ı Ekrem Caddesi’nden 330 metrekare büyüklüğündeki bir iç avluya girilmektedir. Marmara denizi ve Sarayburnu’na yönelik iç avlu manzarası eşsizdir. Dolayısıyla 360 derecelik panoramik görüntü tarihsel bir belge niteliğindedir.

Burada apartmanın dört bloğunun girişleri bulunmaktadır.Yapının mimarlık biçemi döneminin eğilimlerine uygun olarak “eklektik ” tir. Avlu kotunun üstünde altı yaşam katı bulunur. Yedinci kat alçak tutularak hizmetlilere ayrılmıştır. Apartmanda 1920′ler sonuna dek bir rahat bir yaşamı sürdürülmüştü: Özel tenis kortları, ayrı çamaşırhaneler, üniformalı kapıcılar, terasta Fasching baloları düzenlenmiştir. Apartmanın adı Sahiplerinin adlarını yansıtır biçimde bir kaç kez değişmiştir: 1919′a dek Helbig, daha sonra Nahit bey, Boton apartmanı ve Viktorya Hanı 1942 ‘deyse apartman Kazım Taşkent ‘in eline geçer. O da İsviçre Alplerinde çığ düşmesi sonucu yitirdiği oğlunun adını verir Doğan apartmanına. Cumhuriyet döneminde tüm Pera’da görülen Sosyo, kültürel değişim, Doğan Apartmanını da etkiler. Dairelerde artık orta sınıftan kişiler yaşamaktadır. 1980′lerin ortalarında çevrilen Muhsin Bey filmi kamu oyunun dikkatini yapıya çekmeyi başarır.Yapıdaki fiziksel düşüş , 2003′ de kapsamlı bir Cephe yenileme işlemiyle önlenir.. 2000 ‘li yılların başlarındaysa tüm Beyoğlu ve Galata’da görülen ” soylulaştırma ” denilen bir tür Kentsel dönüşüm Doğan Apartmanı’nda da görülür: Orta- üst sınıfların ilgisinin yoğunlaşması sonucu, yenileştirilen konutlara Bohem eğilimli kuşaklar yerleşmeğe başlar. Magazin basını da Sezen Aksu, Tarkan gibi kişilerin ünlülerin de burada yaşadıkları söylencesini yayarak katkıda bulunur bu oluşuma.