GALATA ITALYAN GALILEO GALILEI MEKTEBI

İtalyan Lisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Tophane Kumbaracıbaşı sokağında 1870 tarihlerinde Sultan Abdülaziz’in fermanıyla kurulmuştur. Özel İtalyan Okulu, Anasınıfı ve İlkokul kısımları İtalyan Hükümeti'nin İmmacolata Concezione d’Ivrea’nın Sör Madre Luigia Canegrati’nin teşebbüsleri ile Sultan Abdülaziz'in verdiği Ferman'la 1870 yılında açılmış ve İtalyan, Türk ve Yabancı uyruklu kız öğrenciler eğitim görmüştür. Okul ilk açıldığında 80 öğrencisi ile Kumbaracı Yokuşu'ndaki binasında eğitim vermiştir. 1876 yılında okul daha büyük olan Suterazi Sokağı'ndaki binaya taşınmış ve eğitime burada devam etmiştir. 1882 yılında 350 öğrencisi ile, iki binadan oluşan bugünkü yerine geçmiştir. Turnacıbaşı Sokağına veren bina eğitim – öğretim olarak; Faikpaşa Yokuşu Sokağına veren bina ise İtalyan Yetimhane olarak kullanılmaktaydı. Okulumuzun ayrıca uzakta oturan veya diğer şehirlerden gelen öğrenciler için Turnacıbaşı Sokağına veren binada da yatılı kısmı vardı.

Halen kullanılmakta olan bu iki binanın arka cepheleri ve bahçeleri ortak olup, ön cepheleri farklı sokaklara bakmaktadır. Türk-İtalyan (1911-1912) ve I.Dünya (1915-1918) savaşları nedeniyle okul bir süre kapalı kalmıştır. 1919 yılında Orta Kısım açılmış ve İtalyanca bilmeyen öğrenciler için orta kısıma bağlı olarak bir de Hazırlık sınıfı açılmış ve okulun adı "Özel İtalyan Kız Ortaokulu" olarak değişmiştir. Okul aynı çatı altında ana sınıf, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine eğitim vermiştir. Lozan Antlaşması’nı bütünleyen ek mektuplarda İngiltere, Fransa ve İtalya’ya bağlı mevcut din eğitim, sağlık ve hayır kurumlarının varlığının kabul edileceği belirtiliyordu. Artık okulun eğitim düzeninde Cumhuriyet yasaları egemen olacaktır. 3 Mart 1924 tarihli “Tevhidi Tedrisat Kanunu ” çerçevesinde kamuya açık yerlerde tüm dinsel simgeler kaldırıldı. 1935’te Sörler günlük yaşamda dinsel kisvelerini terk ederek sivil giysilere büründüler. 1937’de Okul Müdürü’nün yanına Türk Müdür Başyardımcısı atanma mecburiyeti geldi. Okulumuzda daha önceleri İlkokul bölümüne Türk vatandaşı öğrenciler de kabul edilirken, bu durum 1937 yılından itibaren kanunen yasaklanmıştır. İlkokul sınıflarında halen sadece yabancı uyruklu öğrencilere eğitim verilmektedir. 1959 yılında ana sınıf ve İlkokul sınıfları karma olmuştur. Yatılı kısmı sadece kız öğrenciler için devam etmekte idi. Ancak yatılılık 1987 yılında kaldırılmıştır. 1967 yılında Ana ve İlkokul Kısımları’nın eğitimi, Yetimhane Binası’nda verilmeye başlanmıştır. 1996 yılında Ortaokul Kısımları’nın da karma olması nedeniyle okulun adı "Özel İtalyan Ortaokulu" olarak değişmiştir.

1998 yılında İlköğretimi sekiz yıla çıkartan yasanın yürürlüğe girmesiyle Ortaokul bölümü kademeli olarak kapatıldı. 2000/2001 Öğretim yılından itibaren M.E.B.’nın 11/08/2000 tarih 10629 sayılı izni ile okulumuz "Özel Beyoğlu İtalyan Lisesi" adı altında, bünyesinde Anasınıfı ve yabancı uyruklu öğrenciler için İlköğretim sınıfları da mevcut olmak kaydıyla, Lise'ye dönüşmüştür.Okulumuz 2004/2005 Öğretim yılında İtalya'daki liselerle denklik belgesi almış ve adı Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi olarak değiştirilmiştir.Okulumuzun amacı, Atatürk İlkeleri doğrultusunda,  eğitimin diğer gerektirdiklerinin yanı sıra öğrencilerin, iyi bir birey, iyi bir insan ve iyi birer vatandaş olarak yetişmeleri sağlanmaktadır. Her öğrenci, gerek entelektüel olarak gerek kendini hayata hazırlayan bir olgunlaşma dönemi geçirmektedir.

Açık ve dinamik bir profesyonel hayatın temeli olarak, bireyin bilişsel ve davranışsal özerkliğini kazanması, gerek kültürel gerek bilimsel alanlarda başarılı olması için gereken destek verilmektedir. Farklı kültürlerin karşılaştırılması, bireyi açık görüşlülüğe, uluslararası olmaya ve başkalarını negatif yönde değil, bilgi ve deneyim kazanmak adına bir zenginlik olarak görmeye yöneltmektedir. Bu gelecek yıllarda başta İtalya olmak üzere Avrupa ülkeleri ile politik, sosyal ve ekonomik alanda ilişki kurulmasını kolaylaştıracaktır. Bireyin zenginleşmesi ve olgunlaşması için bir kaynak olarak kişisel eğitimin yanı sıra, en dinamik çağını yaşayan öğrenci için bilimsel eğitim, gelişmeye devam eden kendi doğasını tanımaya yöneltmektedir. Günümüzde eğitim süresi 1 Hazırlık  4 Lise olmak üzere 5 yıl olan okulda 2007 – 2008 öğretim yılında ana sınıf, ilkokul, lise’de toplam 301 öğrenci eğitim görmektedir. Bugüne kadar yüzlerce Türk ve yabancı uyruklu öğrenci okulumuzdan mezun olmuştur. Mezunlarımız her fırsatta, yıllar geçmiş olsa bile, aileleri ve çocukları ile beraber sevdikleri ve gençlik hatıraları ile dolu olan okullarını ziyarete gelirler.