GALATA PODESTAT- CENEVIZ DOÇU KONUTU

Kısaca PODESTAT Palazzo di Communita Magnificat di Pera; İstanbul Karaköy Bankalar Caddesi paraleli olan Eski Banker Sokağında 1250 tarihlerinde inşa edilmiştir. Bu bina Ceneviz devletinin Galata temsilcisinin evi ve makamıdır. Bizans dönemlerinde Galata’ya egemen olan dört grup var. Bunlar Cenevizliler, Venedikliler, Pizalılar, Amalfililer. Burada dört İtalyan şehir devletinin ortak kolonileri bulunuyor.1204 yılında finansörlüğünü bir Venedik asili olan Enrico Dandalo’nun yaptığı Haçlı seferi ile Kudüs’e gitmek için yola çıkıyorlar. Haçlılar İstanbul’a gelince Kudüs’e gitmekten vazgeçiyorlar ve İstanbul’da kalmaya karar veriyorlar. İstanbul’u işgal edip şehri fütursuzca yağmalıyorlar. Latinlerin İstanbul’u işgali 57 sene sürüyor. Bu dönem 1261 da bitiyor. Bizans’a tekrar Bizanslılar sahip oluyor. Bizans Galata’daki diğer şehir kolonilerini tasfiye ediyor. Cenevizlilerin Haçlı seferine katılmamış olmalarından dolayı Galata Cenevizlilere bırakılıyor. İşte bu dönemde Galata’yı yöneten Ceneviz temsilcisi bu evde yaşıyor. Bugün bu yapının üzerinde bu olayı anlatan bir tabela bulunmaktadır. Bu ev bugün bir Lokanta olarak hizmet veriyor. Podestat’ın tam yeri Avusturya Lisesi’nin ön kapısının bitişiği.