HATTAT KASIM GUBARI

Hattat Kasım Gubari;  Sultan I. Ahmet döneminde yaşamış önemli bir hattattır. Diyarbakır’da doğmuştur. Maalesef birçok Osmanlı Hattatında olduğu gibi doğum tarihi bilinmez. Şerif Abdullah ismindeki bir hattattan sülüs ve nesih meşk etmiştir. Kendisi de medresede hocalık etmiştir. Küçük bir pirinç tanesi üstüne İhlas Suresi’ni yazdığı için kendinse Gubari denmiştir. Sultanahmet Camisi’nin celi sülüs yazıları Kasım Gubari tarafından yazılmıştır. Bu yazılar Osmanlı celi sülüs ekolünün gelişmesinde önemli bir eserlerdir. Bu caminin mermere mahkuk celi sülüs yazıları Osmanlı’da, Selçuklu tesiri altında yazılan son celi sülüs örnekler olarak kabul edilir. Hattat Kasım Gubari’nin Sultanahmet Camisi kitabesi dikkatle incelendiğinde, harflerde Osmanlı’nın başlangıcına göre epeyce mesafe alındığı görülür. Zaten bu yazının, Selçuklu celisi’ne benzeyen tek yönü dik harflerin yan yana dizilmiş olmasıdır. Seyyit Kasım Gubari 1625 yılında vefat etmiştir.