KARAKÖY BALIKLI HAN

Büyük Balıklı Han; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Karaköy meydanı yakınında Necati bey Caddesi üzerinde 1875 yılında Rum patriği II.Yokaim tarafından inşa ettirilmiştir. Hanın bulunduğu bu arazide eskiden bir Rum hastanesi bulunduğu biliniyor. Bu hastane Fatih zamanından kaldığı biliniyor. Daha sonra Limandan gelen veba salgınları dolayısıyla hastanenin bu bölgede kalması sakınca doğurmuştur. Rum cemaati daha sonra Surdışında Zeyninburnu’ndaki araziyi satın almıştır. Zaman içerisinde hastane buraya taşınmıştır. Karaköy’deki arazi daha sonra önemli bir ticaret merkezinde bulunduğu için o dönemin Rum zenginlerinden buraya yatırım yapılması için para toplanmıştır. O dönemin Rum bankerleri Zoğrafos, Zarifi, Rali, Kazanova, Hacapulo ve Koronos aralarında para toplayarak buraya bu hanı yaptırılmışlardır. Bu han Balıklı Rum Hastahanesine gelir getirmesi amacıyla yaptırılmıştır. Binanın mimarı Ariditi Razi’dir. Yapı 950 metrekarelik bir yapı alanına sahip olup beş katlıdır. Cadde seviyesindeki dükkanlar toplam 7 kemerle geçilmiştir. Binanın yapı sitili genellikle batı mimarisi özelliği taşır. İki renkli cephelerde beyaz söveler bu etkiyi tamamlar. Yapının arkasında havuzlu bir avlusu vardır. Avlu etrafında revaklar bulunur.