KARAKÖY ÇINILI GÜMRÜK HAN

Çinili Gümrük Han;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Karaköy Kemankeş Caddesi üzerinde Karaköy Rıhtımına cepheli olarak 1910 yılında Dersaadet Rıhtım Dok ve Antrepo Şirketi Osmaniyesi tarafından inşa ettirilmiştir. Yapının kitabesi olmadığı için yapının mimarının kim olduğu bilinmemektedir. Dikdörtgen bir plana sahip olan yapı zemin, asma kat ve üç normal kattan meydana gelen beş katlı bir yapıdır. Yapıya daha sonra bir kat ilave edilmiştir. Yer darlığından dolayı yapının avlusu yoktur. Buna karşı bir ışıklık yer alır. 1913 yılına ait bir belgeden anlaşılacağı üzere 1913 yılında binada on iki denizcilik acentesi, bir kömürcülük firması, Belçika Limanı kaptanlığı, Rossia Sigorta Şirketi, Liverpool, London ve Glob’un İstanbul temsilciliği, Rus Posta Şirketi ve bir de Çimento Şirketi Handa faaliyet göstermiştir. Binanın mülkiyeti daha sonra devlete geçmiş ve uzun yıllardır İstanbul Gümrükler Başmüdürlüğü ve Gümrük Kaçakçılık şubesi tarafından kullanılmaktadır.