KÜLLIYE GÜNEYDOGU KAPISI

Süleymaniye Camiinin dış bahçesine Harim denir. Burada Osmanlıca kelimelerin karışıklık yapmaması için dış avlu veya dış bahçe kapılarına Külliye Kapısı olarak niteledik.  Caminin dış avlusundan dışarı çıkılan 9 kapısı vardır. Süleymaniye Camii meyilli bir araziye inşa edilmiştir. Dış avludan kuzeye yönüne üç kapı bulunmaktadır. Külliyenin kuzeyinde bulunan cadde Mimar Sinan Caddesidir. Bu cadde avlu kotundan aşağıda kaldığı için sadece merdivenle inilen bir kapı bulunur. Kuzey cephesinde kuzeydoğu ve güneydoğu kapılar aynı şekil ve tarzdadır. Yüksek iki katlı anıtsal kapılardır. Bu kapılar yapıdaki diğer kapılardan çok farklıdır. Adeta anıtsal kapılardır. Kapılar dikdörtgen formdadır. Kapının ortasında bir sivri kemer bulunur. Bu tamamen görseldir. Esas kapı daha aşağıda oval kemerlidir. Bu kapıların içi kapıcıların iskanı için planlanmıştır. Her iki cepheye pencereler bulunur. Bu pencerelerden biri kaş kemerin içinde, diğer ikisi dışındadır. Kapı yapısının üstü kurşun tonozla örtülmüştür.