KÜLLIYE KUZEYBATI KAPISI

Süleymaniye Külliyesi’nin dış bahçesine veya dış avlusunda harim denir. Burada Osmanlıca kelimelerin karışıklık yapmaması için dış avlu veya dış bahçe kapılarına Külliye Kapısı olarak niteledik.  Caminin dış avlusundan dışarı çıkılan 9 kapısı vardır. Süleymaniye Camii meyilli bir araziye inşa edilmiştir.  Külliyenin güney ve batı tarafında bulunan Prof. Sıddık Sami Onar Caddesi ve Şifahane Caddesi caminin dış avlusu ile kottadır. Prof.Sıddık Sami Onar caddesinde üç kapı bulunmaktadır. Bu kapılar genel mimari olarak aynıdır. Yine Caminin batısında bulunan Şifahane Sokaktan da üç kapıdan iç avluya girilir. Bu kapılardan ortada olan oldukça gösterişli olup Külliyenin Taphanesi ile karşılıklıdır. Bu kapı iki katlıdır. Tek kubbeli ve iç cephede iki sütun üzerine inşa edilmiştir. Bu ana kapı dışında iki ayrı kapı daha bulunmaktadır.