ONIKI IMAM

On İki İmam veya On İki İmamlar, İslam dininin Şii mezheplerinden Onikiciler, fıkhi mezhep olarak Caferilik ve Alevilik mezheplerinin kabullendiği imam silsilesine verilen addır. Ehl-i Beyt'ten Ali ile başlayan On İki İmam; Muhammed'in torunlarından Hüseyin bin Ali'nin soyundan devam eder. İsnaaşeriyye'ye göre İslam'ın meşru halifeliği Oniki İmam'a aittir. İmamet adı verilen bu husus, Caferi fıkhının temel kaynağını oluşturur.

Alevi yapılarında 12 simgeleri çok yerde kullanılmıştır. 12 köşeli planın seçilme nedeni 12 İmam Kültürü ne sıkı sıkıya bağlı olan Bektaşi Alevi Kültürüdür. Meydanevi’nin duvarlarında her duvarda birer adet olmak üzere, toplam 12 pencere, duvarlarda teslim taşı kabartmalı mermer bloklarda 12 imam isimleri eski yazı ile yazılmakta imiş, bu gün bu isimleri Türkçe olarak yazılmıştır. Birçok mimari detay olan kapılar, söveler, musluklar, çeşmeler, çatılarda 12 simgesi çokça işlenmiştir.