TEPEBASI GRAND HOTEL

Grand Hotel;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beyoğlu Tepebaşı Meşrutiyet Caddesine cepheli olarak 1883 tarihinde bir Fransız şirketi tarafından Grand Hotel olarak inşa ettirilmiştir. Yapı kagir bir yapı olarak otel için planlanmıştır. Giriş dahil dört katlı bir yapıdır. Daha sonra üstüne bir çekme kat ilave edilmiştir. Cadde kotunun değişmesinden dolayı alt kat devre dışı kalmıştır. Aslında yapı simetrik ve uzun bir yapıdır. Yapıya farklı zamanlarda farklı restorasyonlar yapıldığı için iki ayrı bina gibi gözükmektedir. Giriş Katı otel için düzenlendiği için yüksek tavanlıdır. 19 yüzyıl sürecinde otel olarak kullanılan yapı 1928 yılında Milli Eğitim bakanlığına devir edilmiştir.1985 yılından bu yana binanın bir kısmında Kız Meslek Lisesi faaliyet göstermektedir. Binanın diğer yarısında ise Beyoğlu Öğretmen Evi halihazırda faaliyet göstermektedir.