TOPHANE ITALYAN LISESI

İtalyan Lisesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beyoğlu Tophanede Kaptan Tomtom Sokakta bugünkü 1861 tarihinde inşa edilen bugünkü binasında hizmet vermektedir. 1861 yılında İstanbul’daki İtalyan Cemaati için,  İtalyan Diplomasi çevresinin girişimleri ile akşamları faaliyet gösteren bir okul açılmıştır. Aynı yıl kurulan ve İstanbul’da oldukça faal olan Societa Operaia adlı işçi derneği akşam okulunun yetersizliğini öne sürerek 1888 de bugünkü Nuri Ziya sokağında Kraliyet İlkokulu ve Ortaokulu açılmasını sağlamıştır. Okula 1885 tarihinde Beyoğlu Hayriye sokakta eğitime başlamış olan İtalyan Ticaret Okulu’da eklenmiştir. 1904-1905 öğretim yılından itibaren okul paralı hale gelmiş ve talebe başına 20 kuruş alınmaya başlanmıştır. 1910 yılında ise okula Lise eklenmiş ve Türk öğrencilerde alınmaya başlamıştır. Şavaş sebebiyle kesintiye uğrayan eğitim 1914 yılında tekrar başlamıştır.

Burada I.Dünya Savaşı sebebiyle tüm yabancı okullar eğitimlerini durdurmuşlardır. 1919 yılında İtalyan Lisesi tekrar eğitimine bugünkü Tomtom Kaptan Sokağında başlamıştır. Lozan anlaşması kapsamında olan İtalyan Lisesi zaman içerisinde Ticaret Okulunu kapamıştır. 1998 yılında ise yeni düzenlemelere göre sadece Lise olarak eğitim vermektedir.