TOPHANE VENEDIK SARAYI

Venedik Sarayı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beyoğlu Tophane Tomtom Kaptan Sokakta, 1782 tarihlerinde inşa edilmiştir. Beyoğlu’nun en eski elçilik binalarından biri olan Venedik Sarayı, daha önceleri Testa ailesine aitken, Venediklilerce Testa’lardan satın alınmış,1695’de bugünkü yapı inşa edilmiştir.1777- 1781 arasında elçilik görevinde bulunan Balyos Andréa Memmo, binayı yıktırıp yeni bir elçilik sarayı yaptırmak istemiş, ancak Venedik Hükümeti buna yanaşmamıştır. O da bunun üzerine, mimarlıktan iyi anlayan bir kimse olan Polonyalı rahip Jean-Chrysos- Tome Orlovski ile işbirliği yaparak binayı tamir ettirmiştir. Kendisi de mimarlığa meraklı olan Balyos Andréa Memmo, elçiliğin Venedik saraylarına benzer bir üslupta olmasına dikkat etmiştir. Orlovski’nin çalışmaları 1782 ortalarına kadar sürmüş ve sonunda bugünkü güzel bina ortaya çıkmıştır. Venedik Sarayı 1853, 1887 ve 1891 yıllarında onarım geçirmiştir.1897’de Campo Formio anlaşmasının imzalanması ve Napoléon Bonaparte tarafından Venedik Cumhuriyeti’ne son verilmesi üzerine Venedik Sarayı 1801’de Fransız elçileri tarafından işgal edilmiş ve Fransızlarca kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra 1815 Viyana Kongresi ile Venedik Avusturya’nın payına düşünce, İstanbul’daki Venedik Sarayı bu kez de Avusturyalılar tarafından kullanılan bir yapı haline gelmiştir. Mondros Mütarekesi’nden sonra İstanbul İtilaf Devletleri’nce işgal edilinceye kadar Avusturya elçileri burada kalmışlardır. Bu dönemde Venedik Sarayı’nı elde etme imkânına kavuşan İtalyanlar, Nişantaşı’daki binayı elçilik olarak hiç kullanamamışlardır. Yapıdan uzun yıllardır okul olarak faydalanılmaktadır. Venedik Sarayı, yüzyılı aşkın bir süre farklı milletlerin elinde kaldıktan sonra asıl sahibinin olabilmiştir. Bugün yapı, İtalya’nın Ankara Büyükelçisi’nin, İstanbul’daki ikametgahı olarak kullanılmaktadır.