TOPHANE YAZICIZADE HANI

Yazıcızade Han; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Tophane Kemeraltı Caddesi ile Boğazkesen Caddelerinin kesiştiği yapı adasında bulunan han 1905 yılında Yazıcızade Ailesi tarafından inşa edilmiştir. Yapı köşe parselinde inşa edilmiş altı katlı bir yapıdır. Hanın alt katı dükkanlar olarak planlanmıştır. Giriş katı üstündeki asma kattan sonra bina Boğazkesen caddesine, Defterdar Yokuşuna ve tam köşede konsol olarak dışarı taşmaktadır. Köşe cumbasının altında batı kökenli motifler bulunur. Binanın tüm cephelerinde eklektik süslemeler bulunmaktadır. Yapının girişi Defterdar yokuşundandır.