Portfolio Category: Camiler

…Istanbul Camileri

Akbıyık Mehmet Efendi Camii,  Aksaray Haseki Cerrah Mehmet Pasa Camii,  Aksaray Haseki Davut Pasa Camii,  Aksaray Haseki Hürrem Sultan Camii,  Aksaray Laleli Camii,  Aksaray Murat Pasa Camii,  Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii,  Arnavutköy Tevfikiye Camii,  Ayvansaray Ferruh Kethüda Camii,  Ayvansaray Hacı Hüsrev Camii,  Ayvansaray Kazasker İvaz Efendi Camii,  Ayvansaray Yusuf Sücaüttin Camii,  Azapkapı Sokollu Mehmet…
DEVAMI

KARAKÖY MERZIFONLU MUSTAFA PASA CAMII

Karaköy Camii veya Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Karaköy Kemeraltı Caddesi cepheli olarak Karaköy meydanının ortasında 1903 tarihinde Sultan II. Abdülhamit tarafından inşa ettirilmiştir. Bugün bu yapı yoktur. Önceleri bu alanda Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılmış bir tekke bulunuyordu. Tekke zamanla harap olunca, 17. yüzyılda yerine, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından…
DEVAMI

Ayvansaray Ferruh Kethüda Camii

Ferruh Kethüda Camii;  İstanbul Suriçi Fatih Ayvansaray Mahkemealtı Caddesi ile Kahkaha sokağın kesiştiği noktada 1562-1563 yıllarında dönemin Sadrazamı Semiz Ali Paşa’nın kethüdası Ferruh Efendi tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Mimar Sinan'ın eseri olan cami, tevhithane, tekke bölümleri, mahkeme binası ve çeşmeden ibarettir. Osmanlı döneminde Halvetiyye tarikatının Sünbüliye koluna ait bir tekke olarak da kullanıldığı için…
DEVAMI

SARIYER ALI KETHÜDA CAMII

Ali Kethüda Camii; İstanbul Boğazının Rumeli yakasında son büyük yerleşim yeri olan Sarıyer Yeni Mahalle caddesi üzerine 1690 tarihlerinde Sultan II.Mustafa döneminde Sadrazam Kethüdası Ali Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Yapı Sarıyer eski meydanı denilen noktadır. Bugün Sarıyer meydanının yeri değişmiştir. Yapının inşa edildiği yer eskiden sahil idi. Zamanla sahilin doldurulması ve balıkçı barınağı yapılması ile…
DEVAMI