Portfolio Category: Çeşmeler

OSMANLI ÇESMELERI

Suyun kaynağından kente gelen su kullanıcıya ulaştığı noktaya Çeşme diyoruz. Çeşme Farsça Çeşm kelimesinden gelir. Çeşm Farsçada göz demektir. 18.yüzyıldan itibaren Çeşm kelimsi yerine Arapça Ayn, Sikaye, Meska kelimeleri de kullanılmıştır. Osmanlı döneminde çeşme kitabelerinde ‘’çeşme-i ab-ı züla’’ ‘’çeşme-i kevser’’ ‘’çeşme-i dilküşa’’ gibi terkiplerin de sık sık kullanıldığı görülür. Yüzyıllara göre inşaat malzemelerinin ve sitillerinin…
DEVAMI

GALATA BEREKETZADE ÇESMESI

Bereketzade Çeşmesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Galata Kulesinin yanındaki meydanda 1733 tarihinde inşa edilmiştir. Bu bir duvar çeşmesidir. İlk çeşmenin Fatih Sultan Mehmet’in müezzini tarafından inşa ettirilmiştir. Zamanla eskiyen çeşme Sultan I Mahmut döneminde yeniden inşa edildiği kitabesinden anlaşılmaktadır. Daha sonra ise Sultan Abdülmecit’in annesi Bezmialem Valide Sultan’ın verdiği imkanla Hazinedar Azmi Cemal tarafından yeniden…
DEVAMI

DOLMABAHÇE MEHMET EMIN AGA ÇESMESI

Mehmet Emin Ağa Sebil VE Çeşmesi; İstanbul Dolmabahçe’de Meclisi Mebusan Caddesine cepheli olarak 1740 tarihinde Sipahi Ağası Mehmet Emin Ağa tarafından inşa ettirilmiştir. Mehmet Emin Ağa Çeşmesi ve Sebili, Bezmialem Valide Sultan Camii karşı köşesinde yer alır.  Çeşme ve sebil 1741 yılında Sultan I.Mahmut dönemi Sipahi Ağalarından Mehmet Emin Ağa tarafından yaptırılmıştır. Bazı kaynaklarda  “Sipahi…
DEVAMI

BESIKTAS VALIDEÇESME BEZMIALEM ÇESMESI

Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Spor Caddesi üzerinde Bezmialem Valide sultan tarafından 1839 tarihinde inşa edilmiştir. Bezmialem Valide Sultan İstanbul’a 12 adet çeşme inşa ettirmiştir. Bu çeşme dört cepheli bir meydan çeşmesidir. Valide Sultan İstanbul dışında Medine ve Kerbela’da üç sebil yaptırmıştır. 1839 yılında inşa edilmiş bu çeşme TBMM Milli Saraylar…
DEVAMI