Portfolio Category: Ermeni Apostolik Kiliseleri

Yeniköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi

Surp Asdvadzadzin Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Yeniköy Salih Ağa sokağında 1741-1764 tarihlerinde inşa edilmiştir. Yapı tüm diğer kiliseler gibi önce ahşap yapılmış ve zaman içinde kagire dönmüştür. Daha sonra 1834 yılında Amira Nevruzyan’ın katkılarıyla tamamen elden geçmiştir. Bu konuda binada kitabe bulunmaktadır. 1984 yılında ise Patrik Sinorhk döneminde kilise, papazevi, sarnıç, arkadaki…
DEVAMI

Yeşilköy Surp Isdepanos Kilisesi

Surp Isdepanos Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul’un güneyinde Yeşilköy semtinde 1826 tarihlerinde inşa edilmiştir. 1826 yılında, Barutçubaşı Simon Amira Dadyan (1777-1832), semtteki Ermenilerin ibadet ihtiyacı için bir kilise yaptırır. 1843 yılında ise, yine Dadyan ailesinden Barutçubaşı Boğos Bey tarafından, bugünkü Yeşilköy Surp Isdepanos Ermeni Kilisesi inşa ettirilir ve 1846'da ibadete açılır.41 1860'ta burada bir Ermeni ilkokulu…
DEVAMI

TOPKAPI SURP NIGOGASYON KILISESI

Surp Nigogasyon Ermeni Ortodoks Kilisesi;  İstanbul Topkapı Postayolu Caddesinde aynı zamanda da Kefeliler Kilisesi olarak ta bilinen kilisenin yapılış tarihi bilinmez. Burada bulunan kilisenin, 1475 tarihinde Osmanlıların Kefe’yi fethinden sonra İstanbul’a getirilen Ermenilerin ibadeti için kendilerine verildiği bilinmektedir. Bu yüzden bu kiliseye Kefeliler kilisesi ismi de verilmiştir.1565 tarihinde Tokatlı Abgar Tibir isimli bir Ermeninin Venedik’teki…
DEVAMI

KARAKÖY SURP LUSAVORIC KILISESI

Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Karaköy ve Tophane arasında Kemeraltı Caddesi, Sakızcılar Sokağı 3 numarada yer alır. Aziz Krikor’a ithaf edilen yapı, Ermeniler tarafından inşa edilen en eski kilisedir. 1360 tarihli bir yazmada, bugünkü kilisenin bulunduğu yerde daha önceleri Surp Sarkis adında başka bir kilisenin olduğundan bahsedilmektedir. Bu kilise, ataları…
DEVAMI