Portfolio Category: Ermeni Apostolik Kiliseleri

BESIKTAS SURP ASDVADZADZIN KILISESI

Surp Asdvadzadzın Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş İlhan sokakta 1838 tarihinde Mimar Garabet Balyan tarafından inşa edilmiştir. Daha önce bu kilisenin yerinde başka bir kilisenin olduğu ve Sultan III. Mustafa döneminde yıkıldığı ve bu çevrede Ermeni mezarlıkları bulunduğu anlatılmaktadır. Doğu ve Batı ekseninde inşa edilen kilisenin plan şeması kubbeli bazilikadır. Yapı batıda…
DEVAMI

BALAT SURP HIRESŞDAGABET KILISESI

Surp Hıreşdagabet Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Suriçi Haliç’in güneyinde Balat  Ayvansaray Kamış Sokak 1630 tarihlerinde inşa edilmiştir. Surp Hıreşdagabed Kilisesi, 17. yüzyıl başlarında terk edilen Ayia Strati Rum Ortodoks Kilisesi'nin 1627'de (bazı tarihçilere göre ise 1635'te) Ermenilere verilmesiyle kurulmuştur. Sunağın arkasındaki kitabeye göre, kilise 1628 yılında onarımdan geçmiştir. 1729'daki Balat yangınında harap hale gelen ahşap…
DEVAMI