Portfolio Category: Sahabe Türbeleri

AYVANSARAY HZ.ABÜSSADIK AMR IBNI SAME TÜRBESİ

Hz.Abdüssadık Amır İbn-ı Same;  İstanbul Suriçi Ayvansaray Eğrikapı Caddesi üzerinde Surların girişinde inşa edilmiştir. Bu türbede Hz. Peygamber devrinde yaşamış ve Hz. Peygamberin dostluğunu kazanmış sahabenin Bizans’ın fethi için yapılan Arap seferine katılarak İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’un muhasarası sırasında yapılan savaşlarda surlar önünde şehit düşmüştür. Daha sonra şehit düştüğü yere defnedilmiştir. Osmanlıların İstanbul’u fethinden sonra buraya…
DEVAMI

AYVANSARAY ABDULLAH EL HUDRI TÜRBESI

Hz. Abdullah El-Hudri Türbesi;  İstanbul Suriçi Ayvansaray Eğrikapı Kandilli Türbe Sokak’ta bulunur. Hz. Abdullah El-Hudri, 7.yüzyılda Bizans şehrini kuşatan arap ordusu ile birlikte buraya gelir. Diğer Sahabeler gibi burada şehitlik mertebesine erişir. Nasıl olduysa bu türbe de sur içinde kalmaktadır. Bu sokağa bu türbeden dolayı Kandilli Türbe Sokağı denir. Bundan dolayı da 29 numaralı kabir…
DEVAMI

AYVANSARAY MUHAMMET EL ENSARI TÜRBESI

Muhammed El Ensari Türbesi; İstanbul Suriçi Ayvansaray bulunur. Sahabe Medinelidir. İstanbul’un fethi için yapılan Arap seferine katılarak İstanbul’a gelmiştir. Kuşatma esnasında şehit düşer. Kabrinin bulunduğu yere Bab-ül Ensari veya Parmakkapı denildiği rivayet edilir. Defalarca tamir edilen türbenin içinde bir oda ve kuyu bulunmaktadır. Eyüp Sultan’a gelenlerin ilk durağı burasıdır. Türbe kapısının üzerindeki kitabede türbenin Sultan…
DEVAMI