Portfolio Category: Suriçi Köşkleri

Istanbul Köskleri

KÖŞK NEDİR Köşk kelimesi Farsça’dan dilimize geçmiştir. Birçok dilde kullanılan bir kelimedir. Türkçe’de korularda, bağlarda, sayfiyelerde veya saray bahçelerinde inşa edilmiş ahşap yapılardır. İstanbul kültüründe sayfiye veya yazlık kullanılan ahşap veya kagir yapılardır. Hatta bazıları konaklardan daha büyük olsa dahi bunlara köşk denmiştir. Aslında evden büyük, konaktan küçük yapılara köşk denir. Köşkler daha ziyade hali…
DEVAMI

…Suriçi Köşkleri

Fatih Atikali Kenan Rifai Köşkü,  Beyazıt Keçecizade Mehmet Fuat Paşa Konağı,  Beyazıt Ali Paşa Konağı,  Beyazıt Zeynep Hanım Konağı,  Cağaloglu Bülbül Tevfik Paşa Konağı, Cağaloğlu Rauf Paşa Konağı, Cağaloglu Kırmızı Konak- Merkezi Umumi, Divanyolu Belediye Köşkü,  Fatih Horhor Abdüllatif Suphi Paşa Konağı, Süleymaniye Kayserili Ahmet Paşa Köşkü,  Sultanahmet Mehmet Talat Paşa Konağı,  Sultanahmet Yeşil Köşk,…
DEVAMI

SÜLEYMANIYE KAYSERILI AHMET PASA KONAGI

Kayserili Ahmet Paşa Konağı;  İstanbul Suriçi Fatih Süleymaniye Molla Hüsrev mahallesi Kayserili Ahmet Paşa Sokağında 1875 yılında inşa edilmiştir. Konak üç katlı ve Cihannümalı olup Kayserili Ahmet Paşa tarafından inşa edilmiştir. Konak, kagir bir bodrum üzerine oturan ahşap bir yapıdır. Zemin katta iki giriş de aynı taşlığa açılmaktadır. Zemin katın üzerinde, aynı plana sahip iki…
DEVAMI

SULTANAHMET TALAT PASA KONAGI

Talat Paşa Konağı;  İstanbul Suriçinde Sultanahmet Yerebatan Caddesi ile Alemdar Caddesinin kesiştiği yapı adasında inşa edilmiştir. Talat Paşa 1917 – 1918 döneminde Sadrazamlık yapmış olup bu konak aynı zamanda resmi konut olarak kullanılmıştır. Talat Paşa Konağı dört katlıdır. Yapı kagirdir. Birinci kattan sonra konsol olarak öne çıkmaktadır. Zemin katta uzun bir ilave bir yapı bulunmaktadır.…
DEVAMI