Portfolio Category: Suriçi Mescitleri

SARAÇHANE HOSKADEM CAMII

Hoşkadem Camii veya Ankaravi Mehmet Efendi Camii veya Sekbanbaşı Mehmet Ağa Camii; İstanbul Suriçi Saraçhane İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası arkasında Fatih Sultan Mehmet dönemi Sekbancıbaşı Mehmet Ağa tarafından inşa edilmiştir. Cami uzun yıllar harap olarak kalan cami, İstanbul Büyükşehir Belediye Binası inşa edilirken 1955- 1960 yıllarında yeniden onarılmıştır. En son 1977 tarihinde yenilenmiştir. Cami…
DEVAMI

SARAÇHANE SEKBANLAR CAMII

Kadı Hüsamettin Camii veya Onsekiz Sekbanlar Camii veya Çamaşırcı Camii; İstanbul Suriçi Şehzadebaşı Kemalpaşa Mahallesi Gençtürk Caddesi üzerinde 16. Yüzyılda inşa edilmiştir.  Kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Yapı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binasının hemen arkasında bulunmaktadır. Caminin banisi, Kanuni devri kadılarından, Hüsamettin Hasan Çelebi’dir. 16.yüzyılda yapılan camii, 1755 de yanmış ve Çamaşırcı Hacı Mustafa tarafından ihya edilmiştir.…
DEVAMI

FATIH SOFULAR DÜLGERZADE CAMII

Dülgerzade Camii; İstanbul Suriçi Fatih Saraçhanebaşı Macar Kardeşler Caddesine cepheli olarak 1480 tarihinde inşa edilmiştir. Yapı Sofular Mahallesindedir. Fatih Devri ricalinden Şemettin Ahmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. İlk inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, baninin vefat tarihi olan 1482'den evvel yapıldığı anlaşılmaktadır. Vakfiye tarihi 1502. Vakfiyesinde bani Dülgeroğlu'nun yalnız "unvanı" zikredilmiş olup isim geçmemektedir. Vakıfları şunlardır:…
DEVAMI

EMINÖNÜ KANTARCILAR SARI TIMURCU CAMII

Kantarcılar Mescidi veya Sarı Timurcu Mescidi; İstanbul Suriçi Eminönü Sarı Demir mahallesi, Kıble Çeşme caddesi 77 adresinde 1460 tarihlerinde Sarı Timurci Mevlana Muhittin Efendi tarafından inşa edilmiştir. Eminönü’nden Unkapanı’na giden Ragıp Gümüşpala Caddesine de cephesi olan mescidin girişi arka paralel sokak Kıble Çeşmesi sokaktandır. Mescit uzun yıllar kullanıldıktan sonra 1848 ve 1968 yıllarında yenilenmiştir. Mescit…
DEVAMI