Portfolio Category: Beşiktaş Yahya Efendi Dergahı

KÜTÜPHANE VE GÜZELCE ALI PASA TÜRBESI

Sultan II. Osman'ın dönemi Sadrazamlarından Güzelce Ali Paşa 1621'de vefat edince buraya defnedilmiş ve kabrinin üzerine kâgir kubbeli bir türbe inşa edilmiştir. Türbede kendinden başka kaptan-ı deryalık yapan iki Ali Paşa, Murat Paşa ve Beşiktaş Mevlevihanesinin banisi Sadrazam Hüseyin Paşa gömülüdür. Sultan II. Abdülhamit döneminde hazirenin kuzey kesimine bazı şehzade ve kadın sultanların gömülü olduğu,…
DEVAMI

Yahya Efendi Külliyesi Haziresi

Yahya Efendi Külliyesi Haziresi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Çırağan caddesi Yahya Efendi yokuşunda inşa edilmiştir. Şeyh Yahya Efendi hayatta iken tekkesine dolan insan seli, vefatından sonra da devam etmiş, türbesi ve tekkesinin etrafı kendisine komşu olmak isteyen binlerce insanın kabri ile dolmuştur. Herkes bu mübarek zatın yanı başına defnedilmek istemiştir. Yahya Efendi Kabristanı külliye…
DEVAMI