Portfolio Tag: eyüp haziresi ali rıza paşa mezarı

EYÜP HAZIRESI ALIRIZA PASA MEZARI

Ali Rıza Paşa Mezar Taşı; İstanbul Surdışı Eyüp’te Eyüp Camiinin kuzey tarafındaki Bostan iskelesi Sokaktaki mezarlıktadır. Daha detaylı bir anlatım olarak Eyüp Camiinden Haliçe doğru giden sokak üzerine Mihrişah Sultan’ın yaptırdığı ve halen faal olan bir imaret bulunmaktadır. Bu imaretin karşısındaki mezarlıktadır. Ali Rıza Paşa 1837 tarihinde vefat etmiştir. Mezar taşı döneminin simgesi olan Mahmudi…
DEVAMI