Portfolio Tag: eyüp kangırılı mustafa efendi medresesi

EYÜP KANGIRILI MUSTAFA EFENDI MEDRESESI

Kangırılı Mustafa Efendi Medresesi ve Çankırılı Mustafa Rasih Efendi Medresesi;  İstanbul, Eyüp Nişanca Nişancı Mustafa Paşa Caddesi ile Davut Ağa Caddesi’nin birleştiği yerde bulunan yapı adasında inşa edilmiştir. İnşa tarihi takriben 1650 yıllarına tarihlenmektedir. Medreseyi Damat Mustafa Rasih Efendi yaptırmıştır. Damat Mustafa Rasih Efendi Çankırı’dan İstanbul’a geldiğinde Şeyhülislam Minkarizade Yahya Efendi'nin kızıyla evlendi. Müderris, Bursa…
DEVAMI