Portfolio Tag: eyüp mirimaran mehmet paşa türbesi

EYÜP MIRIMARAN MEHMET PASA TÜRBESI

Mirimaran Mehmet Paşa Türbesi; İstanbul Surdışı Eyüp Cami-i Kebir Caddesi ile Beybaba Sokağı arasında 1589 yılında yapılmıştır. Mirimiran Mehmet Ağa, Sultan III. Murat (1574–1595) dönemi devlet adamlarındandır. Sultan II. Selim’in (1566–1574) hizmetinde bulunmuş, Yeniçeri Ağası, Rumeli Beylerbeyi ve 1587’de Vezirliğe getirilmiştir. Sultan III. Murat döneminde, tarihe Beylerbeyi Vakası diye geçen olay Onunla ilgilidir. Değeri düşürülen…
DEVAMI