Portfolio Tag: eyüp nakkaş hasan paşa türbesi

EYÜP NAKKAS HASAN PASA TÜRBESI

Nakkaş Hasan Paşa Türbesi; İstanbul Surdışı Eyüp Zal Mahmut Paşa Caddesi üzerinde, Zal Mahmut Paşa Medresesinin arkasına 1623 yılında inşa edilmiştir. Türbenin mimarı Dalgıç Ahmet Ağa’dır. Nakkaş Hasan Paşa Osmanlı Sarayında Enderun’dan yetişmiş, Anahtar Oğlanı, Büyük Mirahur, Tülbent Gülamı, Kapıcıbaşı ve Yeniçeri Ağası, Rumeli Beylerbeyi, Vezir, Sadaret Kaymakamı, yeniden Vezir olmuştur. Bu devlet görevlerinin yanı…
DEVAMI