Portfolio Tag: fatih çarşamba mesnevihane camii

FATIH ÇARSAMBA MESNEVIHANE CAMII

Mesnevihane Camii, Mevlevihane Camii, Darülmesnevi Tekkesi ve Şeyh Mehmet Murat Efendi Camii;  İstanbul Suriçi Fatih Çarşamba Tevkii Cafer Mahallesi Mesnevihane Sokak 5 adresinde 1844 tarihinde inşa edilmiştir. Mesnevihane camii, kapı üzerindeki kitabesinden anlaşılacağı üzere 1844 yılında Nakşibendi tarikatine mensup olan Şeyh Mehmet Murat Efendi tarafından tekke olarak inşa edilmiştir. Yapının inşa amacı Mevlana’nın Mesnevisini okutmak,…
DEVAMI