Portfolio Tag: fatih hafız ahmet paşa camii

FATIH ALI KUSCU HAFIZ AHMET PASA CAMII

Hafız Ahmet Paşa Camii; İstanbul Suriçi Fatih Ali Kuşçu mahallesinde Başmüezzin ve Başhoca sokakları arasındaki yapı adasında 1596 tarihinde külliyenin bir yapısı olarak inşa edilmiştir. Hafız Ahmet Paşa Külliyesi cami, medrese,  darülkurra, kütüphane, sebil, çeşme ve türbeden meydana gelmektedir. Hafız Ahmet Paşa beylerbeylik, kubbe vezirliği ve sadaret kaymakamlığı görevlerinde bulunmuştur. Hafız Ahmet Paşa 1613 tarihinde…
DEVAMI