Portfolio Tag: Fatih İskender Pasa Camii

…Istanbul Camileri

Akbıyık Mehmet Efendi Camii,  Aksaray Haseki Cerrah Mehmet Pasa Camii,  Aksaray Haseki Davut Pasa Camii,  Aksaray Haseki Hürrem Sultan Camii,  Aksaray Laleli Camii,  Aksaray Murat Pasa Camii,  Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii,  Arnavutköy Tevfikiye Camii,  Ayvansaray Ferruh Kethüda Camii,  Ayvansaray Hacı Hüsrev Camii,  Ayvansaray Kazasker İvaz Efendi Camii,  Ayvansaray Yusuf Sücaüttin Camii,  Azapkapı Sokollu Mehmet…
DEVAMI

FATIH ISKENDER PASA CAMII

İskender Paşa Camii; İstanbul Suriçi Fatih Sarıgüzel Caddesinde 1505 yılında Fatih Sultan Mehmet ve Sultan II.Beyazıt  dönemi vezirlerinden İskenderpaşa tarafından inşa ettirilmiştir. CAMİNİN BANİSİ: Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış ve Sultan II.Beyazıt’a vezirlik yapmış olan  İskender Paşa tarafından yaptırılmıştır. Paşa 1506 yılında vefat etmiştir. Paşa’nın vakfiyesi de 1505 ve 1506 yıllarına tekabül eder. Galata Mevlihanesi…
DEVAMI