Portfolio Tag: hattat katipzade mehmet refi efendi

HATTAT KATIPZADE MEHMET REFI EFENDI

Katipzade Mehmet Refi Efendi;  Sultan III. Mustafa döneminde yaşamış önemli bir hattattır. İstanbul’da 1700 tarihlerinin başlarında doğmuş olup, kesin doğum tarihi belli değildir. Babası Mustafa Efendi, Divan-ı Hümayun Çavuşları katibi olduğu için Mehmet Refi Efendi’ye Katipzade denmiştir. Sulüs ve nesih yazılarını Kevkeb Hafız Mehmet Efendi’den öğrendi. Daha sonra Eğrikapılı Mehmet Rasim Efendi’den meşk ederek icazetnamesini…
DEVAMI