Portfolio Tag: kasımpaşa turabi baba tekkesi

KASIMPASA TURABI BABA TÜRBESI

Turabi Baba Türbesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Kasımpaşa Camii Kebir Mahallesi Turabi Baba Sokağına cepheli olarak 19. Yüzyılda inşa edilmiştir. Mimarı bilinmemektedir. Kesin inşa tarihi bilinmemesinin esas nedeni yapının kitabesi bulunmamaktadır. Tersane-i Amire’de çalışan Kadiri şeyhi Mehmet Turabi Efendi’ye aittir. Bu çevrede Mehmet Turabi Efendi tarafından kurulmuş Kadiri tekkesi bulunmakta idi. Turabi Efendi vefat ettikten…
DEVAMI