Portfolio Tag: mahalle mektepleri

.MESRUTIYET DÖNEMI SIBYAN MEKTEPLERI

Meşrutiyet Dönemi’nde politik zorlamalar dolayısıyla devletin ilköğretim politikası etkinleşmeye başladı. Mali yardımlar, öğretmen meselesi, okul yapımlarına ve öğretim araç ve gereçlerine katılmalar şeklinde devlet ülkedeki ilköğretimi kontrol altına almaya çalıştı. Genel bir ilköğretim yasası çıkarma çalışmalarına girişildi. İlköğretim müfettişleri getirildi. İlköğretimin zorunlu ve parasız olma ilkeleri herkesçe kabul edilmeye başlanıldı. 1913’te İlköğretim geçici yasası olarak…
DEVAMI

.SULTAN II.MAHMUT SONRASI SIBYAN MEKTEPLERI

Türk ilköğretim sistemi 19.yüzyılda büyük değişmelere uğradı. 1824’te Sultan II.Mahmut, yayınladığı bir fermanla ilköğretimi “mecburi” yapmış ve “her şeyden evvel dini zaruretlerin öğretilmesi” sınırlarına sıkıştırmıştır. İlköğretimi zorunlu hale getiren padişah fermanı, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ile ilgili uğraşılar ile Rus ve Mısır savaşları gibi nedenlerden dolayı, İstanbul’da bile 1839’a kadar yeterince uygulanamamıştır. Taşa okullarına ise bu…
DEVAMI

.SIBYAN MEKTEPLER MÜFREDATI

Sıbyan okullarının müfredatında zaman içinde değişiklik ve gelişmeler olmuştur. Bütün bu değişiklik ve gelişmeler, gerek Fatih Sultan Mehmet, gerek Sultan II. Beyazıt, gerekse daha sonraki dönemlerde çokça olmuştur. Nitekim Sultan I. Mahmut'un annesi tarafından Galata'da yaptırılan mektebin vakfiyesinde "Fenn-i kitabette mahareti müsellem ve talim-i meşk-i hatta alem bir kimesne hace-i meşk olup" denilmektedir. Keza Sultan…
DEVAMI

.SIBYAN MEKTEPLERI GENEL

Osmanlıların ilköğretim seviyesindeki okullarına genel olarak "sıbyan mektebi" veya "mahalle mektebi" denilmektedir. Sıbyan mekteplerine “mekteb” veya “küttab”, yoksul çocuklar için açılanlara da “küttab-ı sebil” veya “mekteb-i sebil” de deniyordu. Bu okullar, Selçuklulardan ve öteki İslam ülkelerinden devralınmıştı. Bu okullara “darüttalim”, “mektebhane”, “muallimhane” veya “darülilm” de deniyordu. Küttab veya mekteb, “yazı öğretilen yer” anlamına gelir, burada…
DEVAMI