Portfolio Tag: Saraçhane Amcazade Hüseyin Paşa Medresesi

SARAÇHANE AMCAZADE HÜSEYINPASA MEDRESESI

Amcazade Hüseyin Paşa Medresesi; İstanbul Suriçi Fatih Sofular Mahallesi Saraçhane bulunan Amcazade Hüseyin Paşa Medresesi, dershane-mescit, kütüphane, sıbyan mektebi, on altı medrese hücresi, sebil ve sonradan bunlara eklenen bir çeşmeden meydana gelmiş olup, 2580 m2’lik bir alana yayılmıştır. Medreseyi Sultan II. Mustafa (1695–1703) devrinin sadrazamı Köprülüzade ailesinden Amcazade Hüseyin Paşa yaptırmıştır. Amcazade Hüseyin Paşa, Sultan…
DEVAMI