Portfolio Tag: saraçhane amcazade hüseyin paşa sebili

SARAÇHANE AMCAZADE HÜSEYIN PASA SEBILI

Amcazade Hüseyin Paşa Sebili; İstanbul Suriçi Saraçhane Macar Kardeşler Caddesine ile Horhor caddesinin kesiştiği noktada Amcazade Hüseyin Paşa külliyesinin bir yapısı olarak 1697 tarihinde inşa edilmiştir. Külliyenin bulunduğu mahalle Mimar Ayaş mahallesidir. Amcazade Hüseyin Paşa'nın sadareti zamanında dershane-mescit, kütüphane, sıbyan mektebi, on altı medrese hücresi ve sebilden ibaret olarak 2580 metrekarelik bir alana inşa edilmiş…
DEVAMI