Portfolio Tag: saraçhane nevşehirli damat ibrahim paşa sıbyan mektebi

SARAÇHANE DAMAT IBRAHIM PASA MEKTEBI

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Saraçhane Dede Efendi Caddesi ile Şehzadebaşı Caddesi’nin kesiştiği köşede, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 1720 yılında inşa ettirilen külliyenin bir yapısıdır. Başta kütüphane ve darülhadis medresesi olarak inşa ettirilmiştir. Külliye’nin avlusunun güney tarafında, Damat İbrahim Paşa ve oğullarının mezarları yer alır. Bu mezarlıklarla aynı yöndeki eyvanlı odalar…
DEVAMI