Portfolio Tag: saraçhane sekbanlar camii

SARAÇHANE SEKBANLAR CAMII

Kadı Hüsamettin Camii veya Onsekiz Sekbanlar Camii veya Çamaşırcı Camii; İstanbul Suriçi Şehzadebaşı Kemalpaşa Mahallesi Gençtürk Caddesi üzerinde 16. Yüzyılda inşa edilmiştir.  Kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Yapı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binasının hemen arkasında bulunmaktadır. Caminin banisi, Kanuni devri kadılarından, Hüsamettin Hasan Çelebi’dir. 16.yüzyılda yapılan camii, 1755 de yanmış ve Çamaşırcı Hacı Mustafa tarafından ihya edilmiştir.…
DEVAMI