Portfolio Tag: saraçhane süleyman halife mektebi

FATIH HORHOR SÜLEYMAN HALIFE MEKTEBI

Süleyman Halife Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Fatih Saraçhane Horhora inen Horhor Caddesi ile Yeşil Tekke Sokağının birleştiği yerde, Suphi Paşa Konağının karşısında 1728 yılında sürre emini Süleyman Halife tarafından inşa ettirilmiştir. Mektebin kitabesi bulunmamasına rağmen, mektebin altındaki çeşmenin kitabesinden anlaşılmaktadır. Uzun yıllar konut olarak kullanılan bu bina, iç düzenin zaman içinde değişmiş ise de dış…
DEVAMI