Portfolio Tag: sokollu darülkurrası

EYÜP SOKOLLU MEHMET PASA DARÜLKURRASI

Sokollu Mehmet Paşa Darülkurrası;  İstanbul Surdışı Eyüp Camii Kebir Caddesine cepheli olarak 1579 yılında Sokollu Mehmet Paşa tarafından inşa edilmiştir. Yer, mekan, ev gibi anlamlara gelen dar ile okuyan anlamındaki kari kelimesinin çoğulu olan kurra kelimelerinden meydana gelen Daru'l-Kurra, Kuran-ı Kerim'in öğretildiği, bir bölümünün veya tamamının ezberletildiği ve kıraat vecihlerinin talim ettirildiği mektepler için kullanılmıştır.…
DEVAMI