Portfolio Tag: süleymaniye sıbyan mektebi

SÜLEYMANIYE KÜLLIYESI SIBYAN MEKTEBI

Kanuni Sultan Süleyman Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Süleymaniye’de Kanuni Sultan Süleyman’ın (1520–1566) Mimar Sinan’a 1553–1557 yıllarında yaptırmış olduğu külliyenin bir bölümünü oluşturan Sıbyan Mektebidir.  Vakfiyesinde şunlar yazılıdır: ‘’Sıbyan-ı fukara ve fukara-i sıbyana ikra-i Kur’an-ı mescid ve talim-i Furkan-ı Hamid maslehati içün bir mekteb-i azim-i dikleş ve darü’t-talim-i Vildan-ı mukim-i cennetveş. Bu vakfiyeden öğrenildiğine göre de…
DEVAMI