Portfolio Tag: üsküdar tabaklar camii

ÜSKÜDAR TABAKLAR CAMII

Debbağlar Camii veya Tabaklar Camii; İstanbul Boğazının Anadolu yakasında Üsküdar Tabaklar Camisi Caddesine cepheli olarak 1587 tarihinde inşa edilmiştir. Caminin banisi Hacı Ferhat ve kardeşi Hacı Mehmet olup yapı kagirdir. Hadika yazarı şu bilgiyi vermektedir: "Banileri, Hacı Ferhat ve biraderi Hacı Mehmet namında kimselerdir. Vatan-ı aslileri Konya olup İstanbul'a geldiklerinde Üsküdar'da vaki Valide-i Atik Camii…
DEVAMI