Portfolio Tag: yedikule ali fakih sıbyan mektebi

Yedikule Ali Fakih Sibyan Mektebi

Ali Fakih Arapkuyusu Sıbyan Mektebi;  İstanbul Suriçi Yedikule Samatya arasında bulunan Narlıkapı Arap Kuyusu Sokağında 1308 ada, 7–8 parselde adanın köşesinde bulunmaktadır. Yapının kitabesi yoktur. Bundan dolayı kesin inşa tarihi ve mimarı bilinmemektedir. Bina kuzey yönünden yanındaki binaya bitişik, diğer cephelerden ise açıktır. Yapı hemen hemen bir kat yüksekliğinde dolgu olduğu tahmin edilen bir kat…
DEVAMI