İstanbul Envanteri

İstanbul’da 4.000 civarında Osmanlı Yapısı bulunmaktadır. Bu yapılar 1453 ile 1933 yılları arasında inşa edilmiş yapılardır. Bu yapılar ile ilgili olarak kitap ve internet dünyasında herhangi bir envanter bulunmamaktadır.

Sayfamız bu konuyu görev edinip İstanbul’daki Osmanlı yapılarının envanterini çıkarmaktadır. 2012 yılı Ocak ayında başladığımız bu mimari envanter çalışması sonunda iki yılda 1.600 yapıyı kaydettik. Bu konuda hiçbir kurum ve kişiden destek almadık. Sayfamıza reklam almadık. Bizden daha sonra bu işi yapacak kişilere başlayacakları bir bilgi konum yarattık. Çalışmamız takriben 2016 yılı sonunda bitecektir. Bu yaptığımız çalışamaya ait tüm bilgileri her hafta sayfamızda yayımlıyoruz.

Sayfamızda bulunan tüm bilgi ve belgeler iznimiz olmadan yayımlanamaz. Sayfamızın imtiaz hakları turanakici.com’a aittir.

E-mail: info@turanakinci.com