Vefa Atıf Efendi Kütüphanesi

  • Atıf Efendi Kütüphanesi 01

    Atıf Efendi Kütüphanesi 01

    Atıf Efendi Kütüphanesi; İstanbul Fatih Vefa Caddesi ile Sarı Beyazıt Caddesi’nin kesiştiği yapı adasında 1742 yılında inşa edilmiştir. Kütüphane Sultan I. Mahmut’un Defterdarı Mustafa Atıf Efendi tarafından kurulmuştur. Kütüphane dermesi 3228 el yazması ile eski ve basma eserleri olarak 30.000 civarındadır. Yazma eserler içerisinde Nefi’nin evinde yazdığı divanın yanı sıra, pek çok müellif hattı kitaplar, çok eski tarihli nüshalar, güzel ...

    Devamı