Haseki Hürrem Sultan Külliyesi

  • HASEKI HÜRREM SULTAN MEDRESESI

    HASEKI HÜRREM SULTAN MEDRESESI

    Haseki Hürrem Sultan Külliyesinin iki numaralı yapısı medresedir. Medrese Caminin karşısına gelen ilk binadır. Klasik bir Osmanlı Medresesidir. Medrese üç tarafı odalarla çevrili revaklı bir avludan oluşan klasik bir yapıdır. 1551 tarihli vakfiyesi, külliye tamamlandıktan sonra yazılmıştır. Medrese çepeçevre revaklı bir avlunun üç yanına yerleştirilmiş kubbeli birimlerden meydana gelir. Medresenin güneyinde bugün sokağa açılan ana kapı, tam karşısında kuzeyde ise ...

    Devamı