Yapılar

  • SAHKULU KÜLLIYESI

    SAHKULU KÜLLIYESI

    Şahkulu Sultan Tekkesi, Şahkulu Baba Tekkesi, Merdi iman Köy Bektaşi Tekkesi gibi çeşitli isimlerle anılan dergahın yaklaşık 700 yıllık bir geçmişi vardır. Bu gün dergahta yaşayan bir dünya var ise geçmişinde de yaşanılmış bir tarih saklıdır. Şahkulu Sultan Külliyesinin tarihi bilmeden bu gününü yorumlamak olanaklı değildir. Bizans kralı Andronikos’ un av köşkü, av alanları üzerine kurulu bulunan bugünkü dergahın tarihçesini ...

    Devamı