Yapılar

 • Süleymaniye’nin 20 Kapısı

  Süleymaniye’nin 20 Kapısı

  Süleymaniye Külliyesinin ana binası camidir. Cami bir iç avlu ve bir dış avlunun içinde bulunur. Caminin avluları ile birlikte 20 kapısı bulunmaktadır. Caminin iç mekanı olan Harimden dışarıya beş kapı ile ulaşılır. Cami ana kapısı, cami kuzey kapısı, cami güney kapısı bugün kullanılmaktadır. Caminin bugün kullanılmayan Hünkar ve Müezzin kapıları bulunur. Caminin hemen batısında Şadırvan Avlusu bulunur. Bu avluya Son ...

  Devamı

 • Yahya Efendi Külliyesi

  Yahya Efendi Külliyesi

  Yahya Efendi Külliyesi; İstanbul Beşiktaş Ortaköy Sahil yolunda Çırağan Otelinin karşısında bulunan Yahya Efendi yokuşundan çıkılarak ulaşılır. Çırağan Oteli'nin karşısında Yıldız Sarayının bahçesine giriş vardır. Yine aynı yerde Küçük Mecidiye Camii bulunur. Bu yokuştan çıkılınca külliyeye ulaşılır. Tekkenin konumu ve planı şöyledir: Denize doğru dik bir meyille alçalan tekke arazisi istinat duvarlarıyla setlere ayrılmış, tekkenin bölümleri bu setlerden birinin üzerine ...

  Devamı

 • Yahya Efendi Külliyesi Haziresi

  Yahya Efendi Külliyesi Haziresi

  Yahya Efendi Külliyesi Haziresi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Çırağan caddesi Yahya Efendi yokuşunda inşa edilmiştir. Şeyh Yahya Efendi hayatta iken tekkesine dolan insan seli, vefatından sonra da devam etmiş, türbesi ve tekkesinin etrafı kendisine komşu olmak isteyen binlerce insanın kabri ile dolmuştur. Herkes bu mübarek zatın yanı başına defnedilmek istemiştir. Yahya Efendi Kabristanı külliye içinde büyük yer kaplayıp, önem ...

  Devamı

 • Yahya Efendi Tekkesi ve Camii

  Yahya Efendi Tekkesi ve Camii

  Yahya Efendi Tekkesi ve Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Küçük Mecidiye Camii'nin sol tarafında Yahya Efendi Çıkmazı'ndadır. Dergah Yahya Efendi tarafından yaptırılmıştır. Yapılış tarihi, tekkenin yanında yer alan Çeşmenin kitabesinden yola Çıkarak 1538 olarak tahmin edilmektedir. Yahya Efendi'nin kendi imkânları ile satın aldığı geniş arazi, bugünkü tekke arsasının yanı sıra, daha sonra Çırağan ve Yıldız Sarayları'nın arazilerine katılan birer ...

  Devamı

 • Yeniçeri Ocağı

  Yeniçeri Ocağı

  Yeniçeri Ocağına vurucu asker yetiştirecek ilk Acemi Ocağı Gelibolu’da kuruldu. Bu ilk teşkilatlanma ile orduya bin kadar nefer alındı. Bunlardan her yüz kişisinin başına ise, "Yayabaşı" adıyla bir kumandan tayin edildi. Bilahare, Yeniçeri Ocağı’na gönüllülük esasına dayalı olarak Hıristiyan tebaanın çocukları da dahil edildi. Yeniçeriler, küçük yaşlardan itibaren İslam örf ve adetlerine göre yetiştiriliyor, ardından da acemi oğlan kışlalarında askeri ...

  Devamı